Giấy mua bán nhà đất năm 1982 có hợp pháp hay không?

Bà A khởi kiện về việc buộc bà E trả lại diện tích đất 5.000m2 theo Giấy mua bán nhà năm 1982, có xác nhận của Ủy ban nhân dân...

Luật gia CHU THANH TÙNG

Nguyễn Văn A và Mạnh Kim Tr phạm tôi gì?

Do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn A đã nảy sinh ý định thuê xe ôtô ở tiệm dịch vụ cho thuê xe rồi đem đi cầm cố, thế...

HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG (Toà án quân sự Khu vực Quân khu 3)

Đỗ Đình T không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại”

Sau khi nghiên cứu bài viết “ Đỗ Đình T có được hưởng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại” hay không?” của tác giả...

ĐẶNG THỊ NGA LINH ( Tòa án Quân sự Quân khu 4)

Đỗ Đình T  được hưởng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại”

Qua nghiên cứu bài viết về “Đỗ Đình T có được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại” hay không?” của tác giả Đặng...

DƯƠNG THỊ HỒNG NGÁT (Tòa án quân sự Quân khu 3)

Đỗ Đình T không được hưởng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại”

Qua nghiên cứu bài viết về “Đỗ Đình T có được hưởng tình tiết giảm nhẹ TNHS “Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại” hay không?” của tác giả Đặng...

HOÀNG ANH TUẤN (Tòa án quân sự Quân khu 7)

Đỗ Đình T có được hưởng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại” hay không?

Đối với điểm h khoản 1 Điều 51 BLHS quy định tình tiết giảm nhẹ TNHS “Phạm tội chưa gây thiệt hại” tuy nhiên trên thực tiễn áp dụng vẫn...

ĐẶNG ĐÌNH THÁI (Tòa án quân sự Khu vực Quân khu 4)

Cần buộc E nộp lại số tiền để tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước

Qua nghiên cứu bài viết “Xử lý số tiền mua bán ma túy trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” của tác giả Lê Văn...

HOÀNG ANH TUẤN (Tòa án quân sự Quân khu 7)

Thẩm quyền huỷ bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thuộc về cơ quan tài phán

Sau khi nghiên cứu bài viết “Đại hội đồng cổ đông có được quyền huỷ bỏ nghị quyết của chính mình hay không?” của tác giả Nguyễn Thị Hoàn đăng...

DƯƠNG THỊ CHIẾN (Công ty Luật TNHH Pros Legal, TP Thủ Đức, TP. HCM)

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông không nhất định phải hủy thông qua hình thức Tòa án hoặc Trọng tài

Sau đọc bài viết “Đại hội đồng cổ đông có quyền hủy bỏ nghị quyết của chính mình hay không?” của tác giả Nguyễn Thị Hoàn, tôi cho rằng Nghị...

XUÂN THOẠI (Chuyên viên pháp lý Công ty Luật TNHH LawKey)