Bên vận chuyển không phát Lệnh giao hàng, trách nhiệm đối với thiệt hại của Hợp đồng vận chuyển thuộc về ai?

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng vận chuyển như sau: “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó...

Luật gia CHU MINH ĐỨC

Cần quy định quyết định của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đương nhiên là án lệ

Tòa án nhân dân tối cao ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phát triển án lệ, tuy nhiên, cho đến nay, số lượng án lệ...

ThS. THÁI CHÍ BÌNH (Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang)

Sách Bình luận khoa học bản án và án lệ

Nhà xuất bản Tư Pháp đã xuất bản cuốn “Bình luận khoa học bản án và án lệ - Tập 1” gồm 696 trang khổ 16 x 24cm của tác...

THÁI VŨ

Ngoại tình, sống ly thân, bỏ mặc nhau... là những căn cứ để cho ly hôn

Mới đây, TANDTC đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia...

Ths. NGUYỄN THỊ HẢI CHÂU (Tạp chí Tòa án nhân dân)

Yêu cầu tuyên bố Hợp đồng dịch vụ vô hiệu, yêu cầu công nhận quyền sở hữu tầng hầm có thể trở thành án lệ

Trong quá trình xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, chúng tôi xin đề xuất Bản án dân sự...

TS. NGUYỄN HẢI AN ( Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh và thương mại TANDTC)

Án lệ số 14/2017/AL - Một số vấn đề gợi mở và đề xuất, kiến nghị

Án lệ số 14/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được...

Th.S BÙI AI GIÔN (TAND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Bình luận Án lệ số 12/2017/AL – Như thế nào được coi là đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa

Án lệ số 12/2017/AL được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 14-12-2017 và được công bố theo Quyết định số 299/QĐ-CA ngày 28/12/2017 của Chánh án TANDTC. Tuy...

TƯỞNG DUY LƯỢNG (Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), nguyên Phó Chánh án TANDTC).

Về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm

Án lệ 08/2016/AL là về cách tính thời hạn, mức lãi sau khi có phán quyết sẽ được áp dụng cho việc giải quyết các hợp đồng vay tài sản...

TƯỞNG DUY LƯỢNG ( Luật sư, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC)

Bình luận Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan

Bài viết phân tích, đánh giá Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan và đề xuất, kiến nghị.

Ths PHAN THÀNH NHÂN ( TAND tỉnh Đồng Tháp)