Miễn hình phạt đối với pháp nhân thương mại – Vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích, đánh giá, từ đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của quy định về miễn hình phạt đối...

LÊ THỊ HÒA (Khoa LLCT, Trường ĐHSPKT Hưng Yên)

Về nguyên tắc xét xử theo lẽ công bằng
Kiến nghị bãi bỏ quy định về áp dụng lẽ công bằng trong BLDS và BLTTDS năm 2015

Bài viết tìm hiểu nguồn gốc của nguyên tắc xét xử theo lẽ công bằng và đề xuất nên bãi bỏ quy định của BLDS và BLTTDS 2015 về xét...

NGÔ CƯỜNG

Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cần điều chỉnh phù hợp với Luật Đất đai năm 2024

Luật Đất đai năm 2024 đã có những nội dung thay đổi lớn liên quan đến tài chính về đất đai, do đó chính sách thu tiền sử dụng đất,...

CAO THANH LOAN

Về quy định tại khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị quyết hướng dẫn một số quy định tại Điều 321 và Điều 322 của BLHS

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 321 và Điều 322 của BLHS đang được lấy ý...

ThS. PHAN THÀNH NHÂN (TAND huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)

Một số góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 51 và Điều 52 BLHS

Dự thảo Nghị quyết của TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 51 và Điều 52 BLHS (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị quyết)...

LÊ VĂN THANH (Tòa án quân sự khu vực Quân khu 1)

Một số góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật năm 2024 của Quốc hội, hiện nay dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (TAND) (sửa đổi) đang trong quá trình...

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN - CHÂU THANH QUYỀN (TAND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang)

Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hành chính - Đề xuất và kiến nghị hoàn thiện

Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả sẽ phân tích làm rõ các vấn đề lý luận về nội hàm tranh tụng và nguyên tắc tranh tụng trong...

ThS. TRƯƠNG HUỲNH HẢI - ThS. TRƯƠNG MINH CHIẾN - DƯƠNG THỊ THÊU (TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau)

Hoàn thiện quy định của Bộ luật Hình sự về tội nhận hối lộ theo yêu cầu của Công ước và Hiệp định quốc tế
GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW NGÀY 09/11/2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ...

TS. NGUYỄN TRÍ TUỆ (Phó Chánh án thường trực TANDTC) TS. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội)

Bảo hiểm xã hội một lần trong hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam – những vấn đề đặt ra tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Làn sóng rút Bảo hiểm xã hội một lần trong công nhân lao động thời gian qua có xu hướng ngày càng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn...

ThS ĐẶNG THỊ THU HIỀN (Chuyên viên Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội)