Thực tiễn giải quyết yêu cầu hủy phán quyết trọng tài vì không hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam

Bài viết trên cơ sở phân tích các quy định hiện hành về hợp pháp hóa lãnh sự theo pháp luật Việt Nam cũng như thực tiễn xét xử đặt...

NGUYỄN MẠNH TUẤN (Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Miễn hình phạt đối với pháp nhân thương mại – Vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện

Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích, đánh giá, từ đó chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của quy định về miễn hình phạt đối...

LÊ THỊ HÒA (Khoa LLCT, Trường ĐHSPKT Hưng Yên)

Về nguyên tắc xét xử theo lẽ công bằng
Kiến nghị bãi bỏ quy định về áp dụng lẽ công bằng trong BLDS và BLTTDS năm 2015

Bài viết tìm hiểu nguồn gốc của nguyên tắc xét xử theo lẽ công bằng và đề xuất nên bãi bỏ quy định của BLDS và BLTTDS 2015 về xét...

NGÔ CƯỜNG

Từ ngày 15/5/2024, có 9 loại hàng hóa thuộc danh mục nguy hiểm buộc phải có giấy phép vận chuyển

Tại Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ...

HÀ CHI

Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng ngày càng được quan tâm tại Việt Nam....

ĐINH VĂN QUẾ

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 69, thúc đẩy "tri thức hoá nông dân"

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính...

XUÂN BÁCH

Sử dụng án lệ trong giảng dạy luật tại Việt Nam

Bài viết phân tích một số phương pháp giảng dạy bằng cách sử dụng án lệ, đánh giá các thách thức mà người dạy và người học gặp phải, từ...

ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh)

Vướng mắc trong quy định của pháp luật về tội phạm liên quan đến hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Thực tiễn xử lý tội phạm liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc xác định số...

PHẠM THỊ YẾN

Pháp luật về bồi thường thiệt hại môi trường ở Việt Nam hiện nay - Bất cập và một số kiến nghị

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường được xác định là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng. Đây...

VŨ THỊ NGỌC DUNG (Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh)