Trung ương đã cho thôi giữ các chức vụ đối với Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương chiều 16/5, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung ương nhận định bà Trương Thị Mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở; được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trong suốt quá trình công tác và trên các cương vị lãnh đạo, bà Mai luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và hoạt động của Quốc hội.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, bà Mai đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương cho rằng những vi phạm này đã ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và cá nhân bà Trương Thị Mai. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Bà Trương Thị Mai phát biểu nhận nhiệm vụ Thường trực Ban Bí thư. Ảnh TTXVN

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của bà Trương Thị Mai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để bà Trương Thị Mai thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà Trương Thị Mai, sinh năm 1958, quê ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, có trình độ Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật.

Quá trình công tác 

Là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa X,XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV, XV.

8/1994 – 2002:  Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7/1997 – nay: Đại biểu Quốc hội từ khóa X cho đến khóa XV

3/1998 - 2/2003:  Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

2002-2007:  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XI.

01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà Trương Thị Mai được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

02/2016: Bộ Chính trị quyết định phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Trung ương.

 01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà Trương Thị Mai được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII bàTrương Thị Mai được bầu vào Bộ Chính trị.

4/2006 - 1/2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

4/2021: Bà Trương Thị Mai được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
6/3/2023, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

THANH LOAN

Hội nghị Trung ương 9- Ảnh: TL